ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลรูปหล่อรุ่นแรก จารยันต์กอหญ้า ปี 2542