ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลพระบูชารุ่นเสาร์ 5 บูชาครู 5 นิ้ว
447