ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลเหรียญพระปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง
เหรียญพระปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง บล็อคนาคพ่นน้ำ รุ่นเสาร์ ๕ บูชาครู เนื้อทองแดง สร้าง ๒๐,๐๐๐ เหรียญ