ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลพระบูชารุ่นเสาร์ 5 บูชาครู 9 นิ้ว
93