ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลพระบูชารุ่นเสาร์ 5 บูชาครู 3 นิ้ว
272