ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลล็อกเก็ตเจริญลาภ พิธีเจริญลาภ ปี 2542
270