ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลพระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อชนวนนวโลหะ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543
88