ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลกําไลจักรพรรดิ์ เนื้อเงิน
168