ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลเหรียญเสมาสมปรารถนา 3 โค็ต เนื้อทองแดง