ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลพระผงรูปเหมือนนั่งตั่ง