ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลเหรียญเล็กหน้าใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง