ทำเนียบพระ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโลเหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อนวะลงยาขาว-แดง
78